אורח לרגע רואה כל פגע

Uncategorized

December 17, 2013

סוף סוף שותפי היקר אילן קירשנבאום הסכים לכתוב פוסט אורח בבלוג שלי. קריאה מהנה….

דיעה רווחת היא שהמעבר לאג׳ייל דומה למעבר לשיטות פיתוח מסורתיות – זהו הטרנד החדש, שיעבור כמו טרנדים אחרים.
אך לא כך הוא הדבר. השינוי מפיתוח תוכנה מסורתי לפיתוח תוכנה בסגנון אג׳ילי הינו שינוי בתפיסה, בפילוסופיה, יותר מכל דבר אחר. רק לאחר השינוי התפיסתי יתחילו הפרקטיקות ״לעשות שכל״, ואט-אט יקבלו את משמעותן האמיתית ויפסיקו להיות עוד חלק מהשיטה הסדורה.
על מנת לאפשר לשינוי להתחולל ניתן לצפות לאחד או יותר מהגורמים הבאים:

  • ״משוגע לדבר״ – מישהו באירגון שמאמין בדרך העבודה האג׳ילית, ונמצא במקום הנכון בארגון, ומקדם את הנחלת השינוי בחלקים השונים של הארגון.
  • ״מסה קריטית״ – כמות גדולה מספיק של חברים בארגון שכבר מאמינים בפילוסופיה האג׳ילית. נהוג לומר שכאשר כ-60% מכלל החברים בארגון עברו את השינוי, אזי המסה הקריטית תסחוף את השאר.
  • ״אג׳ייל זה לא טרנד״ – אמונה רווחת בארגון שהשינוי לעולם לא נפסק, ושהגדרת התהליך נמשכת מכיוון שהמציאות ממשיכה להשתנות ללא הרף. במלים אחרות, הארגון נמצא במוד של ״ארגון לומד״, ובוחן את עצמו לעתים קרובות ובמקצב קבוע.

את כל השינויים הללו ניתן להשיג באופן עצמאי, וללא עזרה מבחוץ. אלא שהיכרות עם מספר רב של ארגונים מלמדת שברוב המקרים אין זה כך. מהם, אם כן, הגורמים המעכבים את התפתחות השינוי לגישה זו?

  • התנגדויות – באופן טבעי אנשים מעדיפים לשמר את הקיים מאשר לאמץ את החדש על כל אי-הוודאות שבו.
  • ידע מועט – על מנת לחולל שינוי, על-פי רוב יש צורך בידע רב בארגונים מסוגים שונים, על-מנת לזהות את הבעיות ולהתאים להן את הפתרונות. טעות נפוצה הינה להתאים פיתרון לפני שהבעיה זוהתה בבירור מספיק טוב. טעות מסוג זה עלולה להעצים את ההתנגדויות – זוהי ״מתנה״ לסקפטיים במתווה של פתרון אג׳ילי שאינו פותר את הבעיה, ולעתים קרובות אף מציף בעיות חדשות ללא פתרון
  • קיבעון בקריאה של המציאות – ארגונים נוטים לפרש את המציאות בעזרת הכלים המוכרים להם, ובכך מנציחים את איזורי העיוורון בארגון. ניתן לומר שמתקיים מעין שיתוף פעולה נסתר שמטרתו להימנע מלהכיר בבעיות השורש. לדוגמא: תופעה נפוצה הינה לקבוע זמני אספקה בלתי-אפשריים, המעודדים ״עיגולי פינות״ ופגיעה באיכות, כתוצאה מכך הגדלת הנתח הדרוש לתמיכה בגרסאות קודמות ולצורך בעוד עיגולי פינות וחוזר חלילה.

כיצד יכול לסייע תהליך מונחה?

כדברי האימרה ״אורח לרגע רואה כל פגע״, תפקידו של היועץ הינו להבין את הארגון ובה בעת להישאר מחוצה לו. על-מנת להימצא בעמדה זו, צריך היועץ להיות מצוייד בכלים ובניסיון המתאימים מחד, ולשמור על ריחוק מסויים מאידך.
בשלבים ראשונים של התהליך, נוכחותו של היועץ בזמנים קבועים תסייע לייצר את הציפייה ואת המחוייבות, וכן את המסגרות שבהן מתרחש הייעוץ, שיהפכו עם הזמן לשגרות החדשות בארגון.
מאוחר יותר, לקראת השגת ה״מסה הקריטית״, נחיצות הייעוץ החיצוני תלך ותפחת, עד אשר ההנחייה תידרש רק לצורך תחזוקה, ובעיתות של שינוי משמעותי בארגון.
בין אם הארגון מאמץ שינויים בהתמקצעות טכנית (engineering practices), בתהליך צוותי (למשל Scrum) או בתהליך כלל ארגוני, התהליך המונחה יכול להגביר את סיכויי ההצלחה של השינוי ואת עומקו בארגון.

Comments are closed.