קישורים מעניינים

קבוצת Israeli Scrum practitioners ב-LinkedIn

המניפסט האג’ילי – The agile manifesto

עשר דרכים לדעת שאתה לא אג’ילי – Top ten ways to know you are not doing agile

שיקוף – donald schon (schön): learning, reflection and change

דוגמאות ותבניות – Scrum backlog templates

מאמר חשוב על Continuous integrattion – מאמר מאת Martin Fowler

Lean software development – Book by Marry & Tom Poppendieck

Agile Retrospectives – Book by Diana Larsen & Esther Derby

מחקר על הערכות מאמצים בתוכנה – PPT (הובטח לחברי SD Forum)

דו”ח השוואה בין כלים אג’ילים שונים (דורש הרשמה) – Forrester Just Made Your Agile Tool Decision Easier