Posts tagged ‘בונוס’

איך מארגנים מסיבה לילדים?

תשאלו את דיוויד…

תמריצים ובונוסים בצוותי סקראם.

בעקבות הפוסט הקודם, אתמול בערב השתתפתי בשיחה לגבי בונוסים ותמריצים כספיים אישיים בצוותי סקראם, אני רוצה לשתף אתכם בדיון הזה שהשאלה המרכזית בו היתה :
“האם יש צורך בתמריצים אישיים בצוותי סקראם?”

בדיון עלו מספר טענות בעד ונגד:

בעד בונוסים אישיים:
– בעבר כבר נוסתה הנוסחה של חלוקה שווה לכולם, קראו לזה קומוניזם, גישה זו גורסת שכולם שווים, וכידוע התפיסה הקומוניסטית “פשטה את הרגל”.
– לא כל בני האדם שווים, לא כל החברים בצוות תורמים באותה המידה ולכן ע”מ למנוע תסכול יש לתגמל כל אחד לפי מה שמגיע לו.
– תמריצים אישיים הם חלק מתנאי השכר ובלי זה לא נוכל להיות אטרקטיביים כארגון ולמשוך עובדים טובים.

נגד בונוסים אישיים:
– בונוסים אישיים מייצרים אינטרס מנוגד בין חברי הצוות, זה יוצר מצב שבו האינטרסים האישיים שקשורים לבונוס כמעט תמיד יגברו על צרכי הצוות, ומצבים שיש התנגשות ההשפעה הכוללת היא שלילית.
– הוכח כבר בעבר (ראו פוסט קודם) במחקרים פסיכולוגיים כי למשימות מורכבות שדורשות יצירתיות בונוסים אישיים מייצרים אפקט שלילי על היצירתיות והתפוקה.
– יש סיכוי סביר שמידי פעם האדם הלא נכון יקבל את הבונוס ואז האפקט יהיה הפוך.
– אנשים “מתרגלים” לבונוסים – הבונוסים הופכים להיות שגרה, מי שמקבל לא מרגיש שקיבל בונוס, אלא שקיבל את המינימום שמגיע לו, ומי שלא קיבל מרגיש מתוסכל ואי קבלת הבונוס אינה מייצרת אפקט רצוי.

אז התעוררה השאלה: ומה אם הצוות (אנחנו Self organizing לא ?) חושב שצריך, ומבקש מההנהלה לתת לו כלים לתגמל אינדיבידואלים על תרומה יוצאת דופן ?

clip_image002

מצב זה הוא מעניין, ואף נתקלתי מספר פעמים בצוותים שנוהגים לתגמל בצורה פנימית ולאו דוקא כספית, וללא תמיכה של ההנהלה אנשים שתרמו תרומה משמעותית לצוות (אפשר למשל להזמין את האדם לבירה ולהרים לחיים לכבודו), ולכן אני באופן אישי לא מתנגד לגישה כזו, אבל ממליץ לשמור על כמה כללי יסוד:

  • לא לתגמל על בסיס קבוע- לא פעם בחודש, חצי שנה או שבוע, אלא לתגמל מיידית כאשר נעשה המעשה אותו אנו מחשיבים כיוצא דופן.
  • להקפיד לתגמל רק דברים שמשפיעים באופן חיובי על הצוות.
  • לדוגמא שיטה אחת שניתן לפתח אותה לסביבה שלכם, היא מתן בונוס על סמך תרומה מתמשכת, באופן שוטף הצוות נותן כוכב לחבר צוות שתרם תרומה יוצאת דופן, ובתום כל תקופה (חודש, חצי שנה, שנה, מה שתרצו… ) האדם עם הכי הרבה כוכבים מקבל תמריץ כלשהוא. (אני יודע שהדוגמא פשטנית – תחשבו קצת גם אתם איך לעשות את זה)

נסכם:
אם בונוס הוא בעל אופי כלכלי וניתן בצורה רצופה ועקבית (כזה שמתרגלים אליו) יש סיכוי רב שהוא ייצר השפעה הפוכה למה שרצינו להשיג, ולעודד השגים אישיים ולא עבודת צוות.
אם הבונוס הוא לא עקבי אלא מתגמל באמת דברים יוצאי דופן, ואינו חייב להיות כספי, אז ישנן סביבות שבהן זה עשוי לעזור לעודד את עבודת הצוות, ולהדגיש את המסר הנכון.

תמריצים מגבירים מוטיבציה? כנראה שלא…