Posts tagged ‘הדרכה’

הרצאה בכנס PMI

image

לאחרונה הצגתי בכנס PMI הרצאה שנותנת מבוא לאג’יל (Agile) וסקראם.

אם אתם מוצאים את זה מעניין, אז הנה לינק למצגת.

תהליך הטמעת סקראם

לפני שבוע, התבקשתי ע”י ארגון שהעברתי בו קורס להיפגש איתם כדי לדון בתהליך של הטמעה וייעוץ לצערי לוח הזמנים שלי לא אפשר לי להיפגש איתם והגענו להצעה שאני אנסה להעלות על הכתב בצורה ברורה ככל הניתן את הקווים המנחים לתהליך שכזה, כתבתי – ואם זה מעניין אז התוצאה לפניכם:

תהליך הטמעה של סקראם בארגון לתפיסתי הוא תהליך שמטרתו היא להגיע למצב שבו אין צורך בייעוץ והארגון מצליח “לייעץ” לעצמו ע”י הבנה ויישום של תפיסת ה-Inspect & Adapt.בתפיסה זו הארגון מצליח להכניס את עצמו למצב של שיפור מתמיד, ע”י בחינה חוזרת של התהליכים ושיטות העבודה באופן רציף ועקבי.

בקווים כלליים לתפיסתי הטמעה מתחלקת לארבעה חלקים עיקריים:

– הדרכה
– הצבה של תשתית מתאימה לשינוי
– ליווי ותמיכה
– כוונון (Tuning).

הדרכה – שלב ההדרכה הוא באורך יומיים בד”כ, וכולל העברה של המושגים הבסיסיים של Agile ו-Scrum והבנה עמוקה יותר של הסיבות והתמריצים לאמץ את הדברים.

הצבת תשתית לשינוי – בשלב זה בד”כ אני ממליץ לכנס צוות פנים ארגוני שמורכב מאנשים שחשוב להם השינוי ומוכנים לעזור ולדחוף אותו מבפנים, הצוות אמור לזהות את היעדים לשינוי ואת המשימות שיש לבצע ע”מ להתחיל את השינוי ולהוביל את היישום של הדברים, כל זאת כמובן בעזרתי ותמיכתי.
במסגרת תהליך זה מזהים את הנקודות שיש להתמודד איתם לפני שניתן להתחיל את השינוי, החשיבות של שלב זה היא למזער התנגדות ותסכול פנים ארגוני, שיכולים להוות מכשול אם הם עמוקיםקיצוניים מידיי.

ליווי – בנקודה מסוימת (מוקדם ככל האפשר) כאשר זיהינו שהצלחנו לייצר תשתית ראשונית מתקבלת החלטה משותפת שניתן להתחיל ולהטמיע את השינויים ולהיכנס למעגל ה-Inspect & Adapt ע”י יישום הדרגתי של הרעיונות והעקרונות לפי סדר חשיבות של הארגון. בשלב זה ניתן ייעוץ בנקודות שונות וזה ע”פ צורך הארגון וזיהוי הנקודות החלשות. בצורה יותר קונקרטית, בד”כ אני נמצא בימים הראשונים, וא”כ בסדר גודל של פעם בשבוע עד אשר הארגון ואני מרגישים שאין יותר הצדקה להימצאותי באופן רציף.

כוונון – מניסיוני בד”כ אחרי נקודה זו בזמן מידי פעם מתעורר צורך נוסף להתייעץ ולשוחח על נושאים שונים, עד כמה זה מאוד תלוי בארגון ויכול לנוע בין יום בחודש ויום אחד פעם בחצי שנה בערך.