Posts tagged ‘מנהיגות’

איך מארגנים מסיבה לילדים?

תשאלו את דיוויד…

שיעור קצר במנהיגות

תודה ליוקה לינדסטרום  (Jukka Lindstrom) ששלח לי את הסרטון הזה.