Posts tagged ‘implementation’

המימוש של סקראם.

אני בא מעולם התוכנה.
סקראם מתעסק בעולם התוכנה.
אז מה יותר טבעי מלתאר את סקראם בקוד של תוכנה ?
גם אני הופתעתי, אבל אחרי שסיימתי לתאר את סקראם בקוד הבנתי שהתיאור ממחיש עד כמה הוא פשוט ומודולארי, עד כמה האחריות מתחלקת יפה בין הישויות השונות.
כפי שניתן לשים לב, מלבדל המחלקה “סקראם” שמוגדרת וממומשת, כל השאר הם רק מנשקים  והמימוש הוא גמיש ותלוי בכל ארגון וההתאמות שלו ואם צבדקו ממש טוב תראו שנזקקתי רק להערה אחת בכל הקוד, לי נראה שזה מספיק… מה אתם חושבים ?

אני מזמין את כולם לעשות לי קוד ריוויו, ואני מבטיח לתקן אם תמצאו באגים

קודם כל המחלקה Scrum, שהיא למעשה תוכנית ה-main.

scrumcode1

וכעת כל שאר הממשקים הדרושים

.scrumcode2